Внимание:

 

Повечето системи са настроени при принтиране да добавят към страницата нейните заглавие и адрес, както и номера на страницата и текущата дата.

Моля, преди да разпечатите този документ да ги изключите, следвайки предоставените инструкции за различните браузъри / операционни системи:

 

Chrome и Opera

Настройката се променя чрез извикване на диалога за принтиране, чрез стандартната клавишна комбинация Ctrl-P (Cmd-P под MacOS) или чрез избор на "Print" от бутона с основното меню на браузъра.
Необходимо е да няма отметка на опцията "Header and footers", както е показано на снимката.
Настройката е еднаква за всички операционни системи.

 

Mozilla Firefox под Windows

Настройката се променя или чрез бутона Print от бутона с основното меню на браузъра и след това Page Setup, или ако браузърът Ви е настроен да показва лентата с менюто от File -> Page Setup
Необходимо е всички стойности в секцията "Headers & Footers" да бъдат "blank", както е показано на снимката.

 

Internet Explorer под Windows

Настройката се променя или чрез менюто Print от бутона с основното меню на браузъра и след това Page Setup, или ако браузърът Ви е настроен да показва лентата с менюто от File -> Page Setup
Необходимо е всички стойности в секцията "Headers and Footers" да бъдат "Empty", както е показано на снимката.

 

Mozilla Firefox под Mac OS X

Настройката се променя чрез бутона Print от бутона с основното меню на браузъра и след това Show Details
Необходимо е всички стойности в секциите "Page Headers" и "Page Footers" да бъдат "blank", както е показано на снимката.

 

Mozilla Firefox под Linux

Настройката се променя или чрез бутона Print от бутона с основното меню на браузъра и след това Options, или ако браузърът Ви е настроен да показва лентата с менюто от File -> Print и отново Options.
Необходимо е всички стойности в секцията "Headers & Footers" да бъдат "blank", както е показано на снимката.

Това съобщение няма да бъде част от принтираният документ.

Принтирай документа

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

    С настоящото заявление изразявам съгласието и решението си за започване на процедура по медиация за разрешаването на описания по-долу спор, която да бъде осъществена от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд към Сдружение «Европейска институция по медиация и арбитраж»

СТРАНА

Име(име, презиме, фамилия)

Адрес:


Телефон:


E-mail:


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА

Име(име, презиме, фамилия)

Адрес:


Телефон:


E-mail:


ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА СПОРА:

ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА СПОРА:

ИЗБОР НА МЕДИАТОР:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за платена регистрационна такса съгласно Тарифата за медиационните и помирителни такси на Центъра за медиация към Арбитражен съд «Европейска Институция по Медиация и Арбитраж».

2. Писмени документи по основните факти на спора.


3. Анкетен лист.

ЗАЯВИТЕЛ:


ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА:


ДАТА: