Посрещане на посланика на Германия у нас

Негово Превъзходителство г-н Матиас Хьопфнер и ръководителят на икономическия отдел към Посолството г-н Томас Пфане бяха гости на Арбитражен съд ЕИМА по покана на неговия Председател г-жа Маргарита Рангелова.

На срещата бяха очертани възможността представителите на немския бизнес у нас да намерят качествено и надеждно правораздаване. Германия е един от най-големите инвеститори в българската икономика. Това налага чуждите фирми-инвеститорки и тези със смесено участие да са наясно с нормативните рамки на бизнес-средата у нас. Арбитражът не е ново понятие за немското правораздаване.  Високопоставените немски гости бяха заинтересовани от дейността на съда, имената в арбитражната колегия, както и от документите, въз основа на които се провежда работата на АС ЕИМА.
На срещата бяха отчетени проблемите в държавната система и необходимостта от подобряване на съдебната система с частни проекти. Това налага арбитражното правораздаване като положителен опит и алтернатива на държавното правораздаване в законово очертаните му компетентции.

Среща в института на дипломираните експерт-счетоводители

По покана на Изпълнителния Директор на ИДЕС г-жа Светослава Велинова Председателят на АС ЕИМА г-жа Маргарита Рангелова посети Института за работна среща.

В разговор бяха обсъдени дейностите на двете институции и възможността за съвместна работа между тях в областта на арбитража. Правораздаването изпитва остра нужда  от експерти в областта на финансово-счетоводната област. Висококвалифицираните експерти са една от гаранциите за надежден процес и необжалваеми решения.  По този повод бяха изразени желанията и на двете институции за в бъдеще да се поддържа постоянен контакт между юристи и експерти в счетоводната област.

Среща с ръководството на Българо-швейцарската търговска камара

По покана на Българо-швейцарската търговска камара г-жа Маргарита Рангелова  представи на работна среща основните приоритети в дейността на Арбитражен съд ЕИМА пред ръководни лица на Камарата.

Швейцарският бизнес у нас е със силно представителство. Компании с представителство в България са заинтересувани от възможните алтернативните методи за решаване на търговски спорове по бърз и надежден начин. Очаква се представянето на дейността на съда и представяне на възможностите за ефективно и бързо правораздаване с предстояща покана пред фирмите-членки в Камарата.

Алтернативно решаване на спорове в областта на застраховането

Председателят на Арбитражен съд ЕИМА се срещна с Председателя на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване г-н к.ик.н. Никола Абаджиев.

На работната среща присъства и  адвокат Стоян Крамарски, юрист от екипа на БАДДПО. Представени бяха в резюме дейностите на двете институции и съвместните ползи от бъдещо сътрудничество между тях. Обсъдени са възможностите за алтернативно решаване на въпроси от областта на разширяващата се дейност на застрахователния бизнес у нас с помощта на арбитраж и медиация, както и актуални въпроси около съвременните изисквания в застрахователния бизнес и възможността арбитража да отговори на тях.

На срещата бяха изразени добри пожелания за бъдещо взаимно сътрудничество и възможност да бъдат обсъждани и занапред  налагащите се тенденции арбитражът да бъде лесно и бързо решение на възникнали спорове.

Среща в посолството на Косово в София

kosovo

По инициатива на Председателя на Арбитражен съд ЕИМА г-жа Маргарита Рангелова и по покана на Посланика на Република Косово в България Негово превъзходителство г-н Шпенд Калаба се проведе кратка работна среща в посолството на Косово в София.

В неформална обстановка г-н Посланикът се запозна с приоритетните цели и задачи на Арбитражен съд ЕИМА, с предимствата на арбитражното производство и медиацията като иновативен и качествен метод за разрешаване на търговски и граждански спорове.  Той изрази своя интерес в областта на правото и изрази съжаление, че визовият режим за косовски граждани за България е затруднен. Той прави необходимите постъпки, за да може контактите между граждани и институции, вкл. и арбитражни, да е облекчена. Разширяването на търговските връзки и нарастващия стокооборот  между двете балкански страни в последните години са основните фактори, които обуславят необходимостта от облекчени контакти , както и от сигурно и бързо разрешаване на евентуални спорове.

Негово превъзходителство г-н Шпенд Калаба благодари за срещата, прие поканата на Председсателя да посети седалището на съда и пожела успех на най-новия арбитраж в България.

Първи официален гост – г-жа Лаура Фернандес Абад

Арбитражен съд ЕИМА посрещна своя първи официален гост – г-жа Лаура Фернандес Абад, съветник консулски въпроси в посолството на Кралство Испания в България. На срещата консулът беше запозната с дейността на съда и  арбитражното съдопроизводство като бърз, икономичен и модерен начин за разрешаване на търговски и граждански спорове. Председателят на Арбитражния съд г-жа Маргарита Рангелова разведе своя високопоставен испански гост из съдебните и медиационни зали на съда.

Като представител на Кралство Испания г-жа съветничката отчете добрите практики, дълготрайно установени между нашите две страни в областта на правораздаването, международното сътрудничество и ползата от арбитража в активните търговски отношения между Кралство Испания и Република България. Приоритетна задача в международен план в работата на АС е качествено прилагане на националното и европейско законодателство за ефективно разрешени спорове.
Г-жа Фернандес Абад сподели, че испанският бизнес в България има остра нужда от възможности за бърз контакт и решаване на възникнали спорове и въпроси, вкл. за медиационна помощ при преговори, за което биха разчитали на медиатори и арбитри с доказан професионален опит.
Г-жа Рангелова отправи покана за следващо посещения на г-жа Фернандес в Арбитражен съд ЕИМА и увери своята гостенка, че в лицето на арбитражната колегия тя вече има нови партньори.

Среща с посланика на Израел

Сред високопоставените гости на коктейла по повод официалното откриване на Арбитражен съд ЕИМА бе и посланикът на Израел Негово превъзходителство г-н Камиса Раз. Визитата на госта потвърди топлото отношение на неговата страна към нашия обществен живот.

Г-н Камиса Раз разговаря с председателя на АС г-жа Маргарита Рангелова, която след работната среща показа на госта залите за правораздаване и медиация в АС ЕИМА. Г-жа Рангелова представи основните цели на Съда като постигането на справедливост, бързина и професионализъм, които изтъкват приоритетната полза от арбитража като цяло. Развиващите се търговско-икономически отношения между български и израелски фирми в международен план налагат присъствието на арбитража като институция за бързо и качествено правораздаване. Динамичността на обществените отношения изискват професионализъм и адекватни решения.

Като благодари за ползотворната среща в приятелска обстановка, Негово превъзходителство потвърди доброто си отношение към новосъздадената арбитражна институция.

Среща с посланика на Руската Федерация

Председателят на Арбитражен съд ЕИМА г-жа Маргарита Рангелова  проведe среща с посланика на Руската Федерация в България Негово превъзходителство г-н Юрий Исаков.

Срещата бе по повод откриването на арбитражната институция. Негово превъзходителство беше уважаем гост на коктейла за откриването. Г-н Исаков благодари за топлия прием, традиционен за българското гостоприемство и полезните разговори. Взаимоотношенията между нашите две страни датират от столетия. Традииците ще продължат да се предават и занапред в сътрудничеството в особено приоритетните области на търговските и стопански дела.

Г-н Исаков определи срещата за особено ползотворна. Арбитражът е мястото, където бизнесът и обществото ще намират правилните решения в динамичността на съвременните предизвикателства и ще си подават ръка в търсенето на справедливост. Председателят на съда г-жа Рангелова покани Негово превъзходителство отново да посети съда в бъдещи работни срещи и го увери, че той и руските партньори ще бъдат приемани радушно при всяка своя визита.

Откриване на Арбитражен съд ЕИМА

С коктейл, много гости и приятна обстановка бе  открит Арбитражен съд към Сдружение „Европейска институция по медиация и арбитраж“ в София.

Събитието беше почетено  от присъствието на  високопоставени дипломати –  посланика на Руската Федерация в България г-н Юрий Исаков и посланика на Израел в София г-н Шаул Камиса Раз. Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний пожела на новата арбитражна институция благоденствие, успехи и справедлива ръка в помиряването и правораздаването.

Гостите бяха приветствани лично от Председателя на Арбитражния съд г-жа Маргарита Рангелова. В словото за добре дошли към своите гости тя благодари за възможността да представи на правния и обществен свят учредяването на най-новата арбитражна институция в България. В приветствената си реч председателят изтъкна предимствата на арбитражното правораздаване и медиацията пред държавното съдопроизводство, ползите на страните от съгласието им да приемат арбитражно споразумение за решаване на бъдещите им спорове, както и улеснените процедури при международни частни спорове.

Официалното събитие беше почетено от депутати, представители на бизнес-средите у нас, обществени фигури, юристи. Сред неформални разговори гостите се запознаха с обстановката, в която ще се провеждат заседания и помирителни срещи. Бяха представени и арбитрите от арбитражната колегия на съда – юристи с дългогодишен опит в различни области на правото.