Среща на Строителната Камара и Арбитражен съд ЕИМА

Г-н Иван Бойков, изпълнителен директор на Камарата на строителите бе гост в Арбитражен съд ЕИМА. На среща с г-жа Маргарита Рангелова, Председател на АС ЕИМА г-н Бойков представи актуалните въпроси и проблеми, стоящи пред Камарата и нейните членове. Строителите биха имали интерес да получат повече информация относно арбитража и медиацията като алтернатива на дълго протичащото държавно правораздаване.

Кръгла маса на СТПК

По покана на господин Георги Чернев, Председател на Софийска търговско-промишлена камара, госпожа Маргарита Рангелова бе гост на Кръгла маса по въпросите на бизнес климата в столицата, проведена в сградата на Камарата на 8 април т.г.. На ползотворната среща бъдещи партньори на арбитражната институция от бизнес-средите и браншови организации се запознаха с приоритетните дейности на АС ЕИМА. Бизнесът предполага динамичност и бързи решения. Арбитражната институция разполага с добре подготвени експерти и екип, за да е в помощ на бизнеса.

СТПК гостува на АС ЕИМА

Г-н Георги Чернев, Председател на Софийска търговско-промишлена камара посети седалището на Арбитражен съд ЕИМА по покана на г-жа Рангелова. На работната среща бяха обсъдени възможности за добро сътрудничество между двете институции не само в областта на арбитражното производство, но и в обхвата на широките възможности, които предлага Камарата като представител на бизнеса у нас. Съвременният бизнес свят се интересува от арбитраж и медиация като напълно ефективни начини за разрешаване на бизнес-спорове предвид динамичността на търговските отношения.

Среща на АС ЕИМА с австрийски колеги

С г-н Генчо Павлов, ръководител на софийското представителсгтво на австрийската компания CMS Райх-Рорвиг Хайнц, г-жа Маргарита Рангелова обсъди добрите перспективи арбитражната институция да бъде в помощ на чуждестранния бизнес. Подготвените арбитри и експерти с опит в различни области на икономическия и правния живот могат да бъдат от полза при качествено разрешаване на търговски спорове.  Австрийските бизнес партньори могат да разчитат на бързина, качествено правосъдие и прозрачност в арбитражното правораздаване

Арбитражното производство в услуга на чуждестранни партньори


Г-н Венцислав Томов, представител на австрийската  фирма Шонхерр България, една от водещите консултантски фирми у нас, бе гост на Арбитражен съд ЕИМА по покана на Председателя г-жа Рангелова. Представени бяха реалните възможности австрийския бизнес у нас да намери доверен партньор в лицето на АС ЕИМА и надеждна подкрепа в алтернативното разрешаване на търговски спорове. Облекчените процедури, ниските такси и добрата подготовка на кадрите на арбитражно правосъдие са  от полза и за чуждестранния бизнес у нас.

Банковият бизнес с интерес към арбитражното производство

По покана на г-н Димо Спасов, Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие, се проведе кратка работна среща с г-жа Рангелова, Председател на АС ЕИМА.

Г-н Спасов бе запознат с  добрите възможности  арбитражното правораздаване да бъде от полза за бизнеса, както и възможността алтернативните способи за помиряване да са успешен начин при разрешаване на възникнали проблеми в търговския свят.

БАУД се среща с АС ЕИМА

 

В началото на февруари Председателя на Българската асоциация на управляващите дружества г-н Петко Кръстев и Главния секретар на асоциацията г –н Евгений Жишев  посетиха седалището на Арбитражния съд по покана на Председателя г-жа Рангелова.

В началото на февруари Председателя на Българската асоциация на управляващите дружества г-н Петко Кръстев и Главния секретар на асоциацията г –н Евгений Жишев  посетиха седалището на Арбитражния съд по покана на Председателя г-жа Рангелова . На работната среща г-жа Рангелова представи  дейностите на АС ЕИМА, възможността управляващите дружества, както и членове на Асоциацията да бъдат подпомагани в бизнеса от отличните перспективи, които предлага арбитражното производство и медиацията като способи в помощ на бизнеса.

Д-р Михаел Ангерер посети Арбитражен съд ЕИМА

Арбитражен съд ЕИМА посрещна своя високопоставен гост – търговският съветник в Посолството на Република Австрия.

Д-р Михаел Ангерер посети седалището на съда по покана на Председателя г-жа Маргарита Рангелова. На работната среща бяха представени положителните аспекти в арбитражното производство като алтернатива на дълго  протичащо във времето държавно правораздаване. Необходимостта от бърз и ефективен процес се основава на динамично развиващите се търговско-икономически отношения между нашите две страни. Д-р Ангерер привества идеята австрийски инвеститори у нас да бъдат запознати с предимствата на арбитража и медиацията като реални възможности за разрешаване  на спорове в развиващите се търговски отношения.

Посрещане на посланика на Германия у нас

Негово Превъзходителство г-н Матиас Хьопфнер и ръководителят на икономическия отдел към Посолството г-н Томас Пфане бяха гости на Арбитражен съд ЕИМА по покана на неговия Председател г-жа Маргарита Рангелова.

На срещата бяха очертани възможността представителите на немския бизнес у нас да намерят качествено и надеждно правораздаване. Германия е един от най-големите инвеститори в българската икономика. Това налага чуждите фирми-инвеститорки и тези със смесено участие да са наясно с нормативните рамки на бизнес-средата у нас. Арбитражът не е ново понятие за немското правораздаване.  Високопоставените немски гости бяха заинтересовани от дейността на съда, имената в арбитражната колегия, както и от документите, въз основа на които се провежда работата на АС ЕИМА.
На срещата бяха отчетени проблемите в държавната система и необходимостта от подобряване на съдебната система с частни проекти. Това налага арбитражното правораздаване като положителен опит и алтернатива на държавното правораздаване в законово очертаните му компетентции.