Версия за печат
Свали документ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

С настоящото заявление изразявам съгласието и решението си за започване на процедура по медиация за разрешаването на описания по-долу спор, която да бъде осъществена от медиатор към Центъра за медиация към Арбитражен съд към Сдружение «Европейска институция по медиация и арбитраж»

СТРАНА

Име …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон:………………………………………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА

Име …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

Адрес:………………………………………………………………………………………………………………………….

Телефон:………………………………………………………………………………………………………………………

Email:………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА СПОРА:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА СПОРА:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ИЗБОР НА МЕДИАТОР

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за платена регистрационна такса съгласно Тарифата за медиационните и помирителни такси на Центъра за медиация към Арбитражен съд «Европейска Институция по Медиация и Арбитраж».

2. Писмени документи по основните факти на спора.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Анкетен лист.ЗАЯВИТЕЛ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име и подпис)

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(име и подпис)

ДАТА: …………………….