Среща на АС ЕИМА с австрийски колеги

С г-н Генчо Павлов, ръководител на софийското представителсгтво на австрийската компания CMS Райх-Рорвиг Хайнц, г-жа Маргарита Рангелова обсъди добрите перспективи арбитражната институция да бъде в помощ на чуждестранния бизнес. Подготвените арбитри и експерти с опит в различни области на икономическия и правния живот могат да бъдат от полза при качествено разрешаване на търговски спорове.  Австрийските бизнес партньори могат да разчитат на бързина, качествено правосъдие и прозрачност в арбитражното правораздаване