Д-р Михаел Ангерер посети Арбитражен съд ЕИМА

Арбитражен съд ЕИМА посрещна своя високопоставен гост – търговският съветник в Посолството на Република Австрия.

Д-р Михаел Ангерер посети седалището на съда по покана на Председателя г-жа Маргарита Рангелова. На работната среща бяха представени положителните аспекти в арбитражното производство като алтернатива на дълго  протичащо във времето държавно правораздаване. Необходимостта от бърз и ефективен процес се основава на динамично развиващите се търговско-икономически отношения между нашите две страни. Д-р Ангерер привества идеята австрийски инвеститори у нас да бъдат запознати с предимствата на арбитража и медиацията като реални възможности за разрешаване  на спорове в развиващите се търговски отношения.