Банковият бизнес с интерес към арбитражното производство

По покана на г-н Димо Спасов, Главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие, се проведе кратка работна среща с г-жа Рангелова, Председател на АС ЕИМА.

Г-н Спасов бе запознат с  добрите възможности  арбитражното правораздаване да бъде от полза за бизнеса, както и възможността алтернативните способи за помиряване да са успешен начин при разрешаване на възникнали проблеми в търговския свят.