Арбитражното производство в услуга на чуждестранни партньори


Г-н Венцислав Томов, представител на австрийската  фирма Шонхерр България, една от водещите консултантски фирми у нас, бе гост на Арбитражен съд ЕИМА по покана на Председателя г-жа Рангелова. Представени бяха реалните възможности австрийския бизнес у нас да намери доверен партньор в лицето на АС ЕИМА и надеждна подкрепа в алтернативното разрешаване на търговски спорове. Облекчените процедури, ниските такси и добрата подготовка на кадрите на арбитражно правосъдие са  от полза и за чуждестранния бизнес у нас.