АРБИТРИ

В АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

 

Маргарита Рангелова

МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРБИТРАЖЕН СЪД ЕИМА
Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“
Адвокат в САК от 1981г.

1. ДРАГИА ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВ – ДОКТОР ПО ПРАВО
2. ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА – ДОКТОР ПО ПРАВО
3. РУМЕН ПЕТРОВ РАЙКОВСКИ – ДОКТОР ПО ПРАВО
4. МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА КОЗАЛИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ЕИМА
5. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАТЕВ
6. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХАДЖОВА
7. КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
8. ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ
9. ЛЮБА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА
10. МИНКО ВИЧЕВ СТЕФАНОВ
11. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА – НЕДЯЛКОВА
12. МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА
13. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА
14. СИЛВИЯ ИВАНОВА ЧЕРЕШЕВА – СТАНЧЕВА
15. МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
16. КИРИЛ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ
17. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ДУДОЛЕНСКИ
18 НЕДКО ЗЛАТЕВ ГЕОРГИЕВ
19. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
20. НЕНЧО НЕДЯЛКОВ ДРАГНЕВ
21. СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
22. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛАЗАРКОВ
23. ВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВ
24. АДРЕАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

 

* Aрбитърът временно не участва в разглеждането на арбитражни дела.
** Списъкът се актуализира периодично.