МЕДИАТОРИ

в АРБИТРАЖЕН СЪД
СДРУЖЕНИЕ
“ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ”

 

  1. Виолета Маринова НОВЕВА
  2. Желязко Драгиев ДРАГИЕВ
  3. Марина МАВРОВА
  4. Румяна Моева РАДКОВА
  5. Станислава Атанасова ВИТКОВА