АРБИТРИ

В АРБИТРАЖНИЯ СЪД ПРИ ЕВРОПЕЙСКА ИНСТИТУЦИЯ ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ

 

Маргарита Рангелова

МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АРБИТРАЖЕН СЪД ЕИМА
Завършила Юридически факултет на СУ „Св.Климент Охридски“
Адвокат в САК от 1981г.
 
 

 
 
 

1. ДРАГИА ЖЕЛЯЗКОВ ДРАГИЕВ – ДОКТОР ПО ПРАВО
2. ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ГРАДИНАРОВА – ДОКТОР ПО ПРАВО
3. РУМЕН ПЕТРОВ РАЙКОВСКИ – ДОКТОР ПО ПРАВО
4. МАРГАРИТА РАНГЕЛОВА КОЗАЛИЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ЕИМА
5. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАТЕВ
6. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХАДЖОВА
7. КРАСИМИРА РАНГЕЛОВА ИВАНОВА
8. ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ
9. ЛЮБА ПЕТРОВА ПАНАЙОТОВА
10. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ЧУКЛЕВА – НЕДЯЛКОВА
11. МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА
12. СВЕТЛАНА ИЛИЕВА БАЙЧЕВА
13. СИЛВИЯ ИВАНОВА ЧЕРЕШЕВА – СТАНЧЕВА
14. МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА
15. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ДУДОЛЕНСКИ
16. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРОЗДЕВ
17. СТАНИМИР ИВАНОВ ХРИСТОВ
18. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛАЗАРКОВ
19. ВИКТОР ЙОРДАНОВ ПОПОВ
20. АДРЕАНА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

 

* Aрбитърът временно не участва в разглеждането на арбитражни дела.
** Списъкът се актуализира периодично.